Mikko Puranen

kuvatkirjaksi

Kuvatkirjaksi

Asiakas: WSOYpro Oy, 2010
WSOYpron Kuvatkirjaksi.fi -palvelulle suunnittelemani liikemerkki.